POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU WWW.ESZKOLIMY.pl

§1

Administrator danych

 

  1. Administratorem danych jest spółka działająca pod firmą Legitime sp. z o.o. z siedzibą w 31-831 Kraków, przy os. Złotej Jesieni 6/71, wpisana do XI Wydział Gospodarczy dla Krakowa – Śródmieścia , pod numerem 0000636061, NIP: 6783162436, adres e-mail: biuro@eszkolimy.pl zwanym dalej „Administratorem”
  2. Postanowienia niniejszej polityki oznaczają, że Administrator przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych usługami serwisu poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

§2

Przetwarzanie danych osobowych

 

 

Spełniając ustawowy obowiązek informacyjny zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych dalej RODO wraz z którym z dniem 25 maja 2018 r , zmieniają się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych informujemy Panią/Pana w jakim zakresie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 punkt a dyrektywy RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Legitime sp. z o.o. z siedzibą w 31-831 Kraków, os. Złotej Jesieni 6/71 Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail biuro@eszkolimy.pl lub na adres siedziby.

Cele i czas przetwarzania

Dane będziemy przetwarzać w celu:

§ Zawarcia i wykonania umowy w zakresie objętym działalnością serwisu szkoleniowego www.eszkolimy.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń na podstawie odrębnych przepisów tj. kodeks cywilny, kodeks postepowania administracyjnego, kodeks karny.

§ Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

§ Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań

§ Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają animizacji.

§ Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego

§ Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

§ Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

§ Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

Odbiorcy danych

Dane możemy przekazywać odbiorcom:

§ podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

§ bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

§ organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

§ podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

§ Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Rodzaje danych:

W serwisie przetwarzamy dane

  1. Rejestracja.


Podane podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do prowadzenia i obsługi kont Użytkowników. Rejestracja jest niezbędna do świadczenia przez nas usługi kursów i szkoleń

  1. Newsletter


Podane podczas zapisu do newslettera dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Użytkownika adres e-mail. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera.

  1. Kontakt

Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację.

  1. Rozliczenia finansowe


W celu sporządzenia dla użytkownika dokumentu księgowego ( rachunku, faktury ) lub certyfikatu uczestnika Użytkownik przekazuje niezbędne dane do sporządzenia stosownego dokumentu.

§3

Polityka Cookies

 

Serwis używa plików „cookies". Cookies są plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Oprogramowanie przeglądarek internetowych zazwyczaj domyślnie umożliwia przechowywanie cookies.

 

W systemie pliki cookies możemy podzielić na dwa rodzaje:

 

· Pliki cookies sesyjne - przechowywane na urządzeniu Użytkownika/Klienta/Uczestnika w trakcie korzystania przez niego z zasobów Serwisu i pozostające tam do czasu zakończenia sesji (zamknięcia okna przeglądarki internetowej). Pliki te są usuwane po zakończeniu sesji przez Użytkownika/Klienta/Uczestnika. Za pomocą tych plików cookies nie są gromadzone żadne dane osobowe Użytkownika/Klienta/Uczestnika, jak również żadne informacje poufne, znajdujące się na urządzeniu Użytkownika/Uczestnika/Klienta.

· Pliki cookies trwałe - przechowywane na urządzeniu Użytkownika/Klienta/Uczestnika, pozostające tam do czasu ich usunięcia przez Użytkownika/Klienta/Uczestnika. Za pomocą tych plików cookies nie są gromadzone żadne dane osobowe Użytkownika/Klienta/Uczestnika, jak również żadne informacje poufne, znajdujące się na urządzeniu Użytkownika/Uczestnika/Klienta.